Địa chỉ: MN Dong Tan
Điện thoại: 3.565.384
 18/06/20  Tin tức nhà trường  9
BA CÔNG KHAI GIỮA NĂM HỌC 2019-2020
 07/02/20  Tin tức nhà trường  20
CÁC NHÀ HÁO TÂM ỦNG HỘ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO CHỦNG VIRUS CORONA GÂY RA
 31/01/20  Tin tức nhà trường  16
VƯỜN RAU MÙA XUÂN CỦA BÉ
 31/01/20  Tin tức nhà trường  11
LỄ KỶ NIỆ M 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY VỀ CÔNG TÁC  THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2019
 15/01/20  Tin tức nhà trường  12
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIÊM " BÉ VUI ĐÓN TẾT"
 15/01/20  Tin tức nhà trường  15
TRƯỜNG MN ĐỒNG TÂN SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020